Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nói riêng và đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành nội vụ Thủ đô nói chung, từ tháng 01/2018 Sở Nội vụ thành phố Hà Nội chính thức đưa trang thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh của công dân vào hoạt động tại địa chỉ: www.tiepnhanykien.sonoivu.hanoi.gov.vn.

Với việc đưa chuyên trang tiếp nhận ý kiến của công dân, tổ chức vào hoạt động, Sở Nội vụ sẽ hiện thực hóa mục tiêu lấy sự hài lòng của công dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả thực thi công vụ và hướng đến cải thiện nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Mọi phản ánh, góp ý, hiến kế của công dân, tổ chức về cơ chế chính sách, chất lượng, thái độ của công chức, viên chức, nhân viên Sở Nội vụ và các cơ quan trong ngành Nội vụ Thành phố trong thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trong thực thi công vụ cũng như ứng xử, giao tiếp với nhân dân sẽ được Sở Nội vụ trân trọng tiếp thu, ghi nhận và giải quyết, chấn chỉnh kịp thời.

Sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của công dân tổ chức khi gửi các phản ánh, góp ý tại trang thông tin của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội là sự đồng hành, ủng hộ đối với chủ trương chung tay xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiện đại.