đối tượng góp ý:

- Quý công dân, tổ chức góp ý về chất lượng phục vụ, tiến độ, hiệu quả giải quyết TTHC, thái độ ứng xử của công chức, viên chức, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực Nội vụ. (Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc Sở; cán bộ tiếp nhận TTHC lĩnh vực Nội vụ tại bộ phận Một cửa UBND quận, huyện, thị xã và cấp xã phường).
- Lưu ý: Thông tin phản ánh sử dụng từ ngữ vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục sẽ không được tiếp nhận.

hinhanh

Tìm kiếm nhanh

Lưu ý:

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: 2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.
doi tac 17