đối tượng góp ý:

- Quý công dân, tổ chức góp ý về chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên của ngành Nội vụ thành phố Hà Nội, (Gồm Các phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã; Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng thuộc các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố và các Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Thành phố).
- Lưu ý: Thông tin phản ánh sử dụng từ ngữ vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục sẽ không được tiếp nhận.

hinhanh

Tìm kiếm nhanh

Lưu ý:

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: 2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.
doi tac 17